Koniec remontu ulicy Zachodniej w Boguszowie - Gorcach
Opublikowano 22 listopada 2022

22 listopada 2022

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego a szczególnie gminy Boguszów- Gorce inwestycja związana z remontem ulicy Zachodniej. Wspólnie z Członkami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Iwoną Frankowską i Mirosławem Potapowiczem oraz radnymi powiatowymi z Boguszowa - Gorc Jolantą Woźniak i Leonardem Górskim odebraliśmy wykonane roboty. Wzdłuż drogi pojawiły się nowe chodniki, wyregulowane zostały cieki wodne, które zalewały jezdnię, położona jest nowa nawierzchnia i zamontowane są barierki ochronne i energochłonne w najbardziej newralgicznych punktach drogi. Pod wiaduktem kolejowym położone zostały nowe chodniki co znacznie podnosi bezpieczeństwo przepraw pieszych w tym miejscu. Wyremontowany odcinek mierzy 766 m. Teraz kolej na Przedsiębiorstwo Wody Polskie, które powinno oczyścić koryto przydrożnego strumienia aby wiosenne roztopy nie doprowadziły do lokalnych podtopień. Zdaniem naszego Wykonawcy koryto potoku zamulone jest przynajmniej na 1,2 m, konieczne jest zatem przeprowadzenie prac melioracyjnych. Inwestycja została zrealizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 125 780,99zł cała inwestycja wyniosła 2 278 274, 10 zł. "Za to ogromne wsparcie dziękuję parlamentarzystom ziemi wałbrzyskiej Michałowi Dworczykowi , Marcinowi Gwoździowi , Wojciechowi Murdzkowi, Ireneuszowi Zysce . Zawsze o nas pamiętaj, wspierają i zabiegają na szczeblu krajowym o wsparcie realizowanych przez nas inwestycji." - powiedział Starosta Krzysztof Kwiatkowski