Konferencja szkoleniowa PCPR
Opublikowano 27 maja 2024

27 maja 2024

W piątek 24 maja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu - Zespół Pieczy Zastępczej i Wsparcia zorganizował konferencję szkoleniową „Postawa asertywna, agresja. W jaki sposób stawiać granice podopiecznym i klientom
w sytuacji zachowań agresywnych” skierowaną do osób zajmujących się pieczą zastępczą, rodzin zastępczych, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz do osób zainteresowanych tematyką pieczy zastępczej. Bardzo potrzebna inicjatywa!