Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Opublikowano 28 grudnia 2022

28 grudnia 2022

W dniu 22 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Tematem posiedzenia było inicjowanie i podejmowanie, stosownie do posiadanych kompetencji, działań profilaktyczno-prewencyjnych mających na celu: zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przerwy świąteczno–noworocznej oraz ferii zimowych a także zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie powiatu wałbrzyskiego.
Członkowie komisji omówili zagadnienia z zakresu: sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu wałbrzyskiego, przygotowania zarządców dróg do prowadzenia działań w przypadku gwałtownego pogorszenia się warunków pogodowych, szlaków komunikacyjnych prowadzących do miejsc wypoczynku i uprawiania sportów zimowych, bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, stokach narciarskich oraz trasach do narciarstwa biegowego, parkingów zlokalizowanych przy obiektach i infrastrukturze turystycznej (Rzeczka, Boguszów-Gorce - Dzikowiec, Rybnica Leśna - Andrzejówka), zagrożeń p.poż. w okresie zimowym, uchodźców z Ukrainy, monitorowania zbiorników wodnych i rzek (wypadki z powodu wchodzenia na lód), monitorowania sklepów i obiektów handlowych w celu wyeliminowania sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim, zagrożeń związanych z występowaniem w Polsce chorób zakaźnych zwierząt.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Wójt Gminy Stare Bogaczowice oraz przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Sudecka, Wałbrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.