Kolejne dni walki o nienaruszalność Granicy Państwowej
Opublikowano 18 listopada 2021

18 listopada 2021

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wspiera Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę na wschodniej rubieży Państwa.

Trwajcie! Jesteśmy z Wami, pełnymi wdzięczności myślami i pamięcią. Przyszło Wam walczyć w bardzo trudnym terenie, czasie i sytuacji politycznej. Wiemy, że codziennie zdajecie egzamin z patriotyzmu i odwagi. To jest twarde żołnierskie życie.

Dziękujemy!