Dzień Samorządowca
Opublikowano 28 maja 2021

28 maja 2021

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca naszym Radnym złożyły dyrektorki jednostek organizacyjnych- Regina Marciniak z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Dorota Błażejowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Jolanta Omyła z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Walimia.