Dzień Pracownika Socjalnego 2022
Opublikowano 22 listopada 2022

22 listopada 2022

Jak trudna i wymagająca jest praca w służbach socjalnych wie tylko ten, kto ją na co dzień wykonuje. Korzystając z obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, Członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego- Starosta Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta  - Iwona Frankowska i Członek Zarządu  Mirosław Potapowicz podziękowali pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów dziecka, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy za  pracę, zaangażowanie i wsparcie okazywane wszystkim, którzy korzystają z pomocy tych instytucji.
Korzystając z okazji składamy wszystkim pracownikom socjalnym najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności zawodowej i w życiu prywatnym, satysfakcji z wykonywanej pracy i szacunku społecznego.