Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach
Opublikowano 05 marca 2021

05 marca 2021

Można składać wnioski dotacyjne na prace konserwatorskie przy zabytkach w 2021 roku.

Aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków Powiatu Wałbrzyskiego na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, należy w terminie do 31 marca 2021 r. złożyć wniosek, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XI/8/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ocena złożonego wniosku zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych materiałów. Analizowane będą: projekt prac, dokumentacja fotograficzna (najlepiej w formie elektronicznej) oraz szczegółowy kosztorys zawierający wycenę prac obliczoną na podstawie obowiązujących norm.