Dofinansowanie od Wojewody
Opublikowano 05 maja 2021

05 maja 2021

Dzięki dotacjom udzielonym ze środków Województwa Dolnośląskiego, realizujemy w bieżącym roku następujące zadania z zakresu geodezji i kartografii:
1). z puli środków pochodzących od Wojewody Dolnośląskiego:
- 70 000,00 zł założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Czarny Bór na 5 obrębów (bez obrębu Czarny Bór)
- 10 000,00 zł nadanie nowych numerów punktom poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy zgodnych z układem „2000”
2). z puli środków pochodzących od Marszałka Województwa Dolnośląskiego zakupione zostaną :
- 20 000,00 zł kserokopiarki kolorowej A3
- 40 000,00 zł 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, laptop z oprogramowaniem i monitory ;
- Wojewodzie Dolnośląskiemu Jarosławowi Obremskiemu  i Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie.