Cerkiew Prawosławna Православна церква
Opublikowano 24 kwietnia 2023

24 kwietnia 2023

Cerkiew Prawosławna

Uchodźcy wojenni z Ukrainy to w większości osoby wyznania prawosławnego. W naszym regionie mogą uczestniczyć w życiu cerkwi prawosławnej, w parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Wałbrzychu i innych miejscowościach Dolnego Śląska.

 Dla osób, które schroniły się przed zagrożeniem życia udział w tradycyjnych nabożeństwach i tradycjach prawosławnych jest namiastką utraconego domu, ale również pomocą w funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości.

W Wałbrzychu i okolicach opieką duszpasterską otacza wiernych ks. Mariusz Kiślak, proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Wałbrzychu, do którego można zwracać się w każdej sprawie duszpasterskiej, telefon: 609 453 424.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święta w Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 31.

 

Православна церква

Біженці з Украіни – то в основному люди православні. В нашім регіоні мають можливість і далі як вдома брати участь у православних богослужіннях на приході Всіх Святих в Валбжиху і в інших містах та містечках воєводства Нижньої Силезії.

Для людей, які намагалися зберегти свої життя в умовах страшної небезпеки, участь в традиційних православних службах є як пригадуванням втраченої домівки, так і допомогою в намаганнях функціонувати і налагодити нове життя в новій реальності.

В Валбжиху і в його околицях духовною опікою прихожан православних займається отець Маріуш Кішляк, протоієрей приходу Всіх Святих, до якого і прихожани, і будь-хто з українців може звертатися в своїх духовних справах і зі своїми проханнями, турботами за номером телефону: 609 453 424.

Літургіі в приході відбуваються кожної неділі і у великі свята за адресою: м. Валбжих, вул.. Міцкевіча, 31, церква Всіх Святих