Baza powiatowa w Walimiu
Opublikowano 21 maja 2021

21 maja 2021

Baza powiatowa w Walimiu co i rusz się rozrasta.
Zarząd Powiatu doposażył brygadę w zestaw pił i pilarek oraz zagęszczarek do gruntu. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 34 447 zł.