Aktywni Obywatele – Program Regionalny
Opublikowano 15 marca 2021

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej rozpoczął realizację Programu Aktywni Obywatele – Program Regionalny.  Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

17 marca startuje pierwszy konkurs grantowy. W ramach konkursu można realizować projekty dotyczące poniższych obszarów:

  • Ochrona praw człowieka
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego
  • Wsparcie rozwoju sektora społecznego
     

18 lutego rozpoczęto cykl webinariów, podczas których zostaną omówione poszczególne obszary.

Link do formularza zgłaszającego do newslettera - https://bit.ly/AO-regionalny_formularz

Pliki do pobrania