Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o wsparcie statutowe dla kół gospodyń wiejskich na 2024 rok
Opublikowano 26 marca 2024

Dokumenty można składać od 25 marca.

 

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana: 8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 osób; stawka 9 tys. zł dotyczy tych składających się z 31-75 członków; w przypadku jeszcze liczniejszych KGW dofinansowanie wynosi 10 tys. zł.

Na ten cel przewidziano 120 mln zł.

 

Środki można przeznaczyć na cele statutowe, na przykład:

 

działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

rozwój przedsiębiorczości kobiet;

inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Nabór prowadzą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni dzień na złożenie wniosku to, tak jak w poprzednich latach, 30 września. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

 

Więcej informacji na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-kgw-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie