Aktualności z życia powiatu

Aktualności 06 maja 2021
Bariery energochłonne
Bariery energochłonne

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Aktualności 05 maja 2021
Dofinansowanie od Wojewody
Dofinansowanie od Wojewody

Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Pług wirnikowy na bazie w Walimiu
Pług wirnikowy na bazie w Walimiu

Pług wirnikowy na bazie w Walimiu

NGO Organizacje pozarządowe 30 kwietnia 2021
Wybór ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji
Wybór ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji

Zarząd Powiatu wybrał oferty i udziela wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2021 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.