Zmiana uchwały w sprawie wyboru ofert na dofinansowanie zadań publicznych
Opublikowano 22 marca 2021

Następujące organizacje w wyznaczonym terminie nie dopełniły ww. obowiązku:
Fundacja Świętej Męczennicy Wielkiej Księżnej Elżbiety Fiodorowny nie złożyła aktualizacji oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Warsztaty pisania ikon.

Klub Przyjaciół Siatkówki Ziemia Wałbrzyska nie złożył aktualizacji oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja szkolenia oraz imprez w zakresie siatkówki dla dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym zmienia się listę oferentów, którym udziela się dotacji. Zatem podjęcie uchwały jest zasadne

Pliki do pobrania