Zbycie nieruchomości obręb Golińsk
Opublikowano 17 listopada 2020

Starosta Wałbrzyski informuje o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr: 330/3 i 330/6 o powierzchni łącznej 0,5148 ha, obręb Golińsk.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowalnej i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22 pok. 340, IIIp. lub telefonicznie 74 85 60 545