XXX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Opublikowano 08 grudnia 2021

Informujemy, iż XXIX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna nr 206.

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z późn. zm.) zarządzam możliwość udziału w Sesji również w trybie zdalnym.