Wybór ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji
Opublikowano 30 kwietnia 2021

Zarząd Powiatu wybrał oferty i udziela wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2021 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pliki do pobrania