Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
Opublikowano 08 grudnia 2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna nr 206.

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z późn. zm.) zarządzam możliwość udziału w Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu również w trybie zdalnym.