Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
Opublikowano 12 maja 2021

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH AKTYWNI z siedzibą we Wrocławiu, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn.: „VIII Ogólnopolski turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno-Zdrój 2021” , zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie do 19 maja 2021 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 12 maja 2021 r.) - może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

a) pocztą elektroniczną na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl

b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Pliki do pobrania