Oferta na realizację zadania publicznego
Opublikowano 26 maja 2021

Uczniowski Klub Narciarski „Melafir” Czarny Bór, złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn.: „Organizacja Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim.” , zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 4 czerwca 2021 r. (dzień 2 oraz 3 czerwca są dniami wolnymi od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu) może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

a) pocztą elektroniczną na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl

b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

 

Pliki do pobrania