Konsultacje społeczne z NGO - program współpracy na rok 2022
Opublikowano 11 sierpnia 2021

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2022 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Konsultacje odbywają się w następujących formach:

  1. elektronicznej- wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl do 26 sierpnia 2021 r.;
  2. bezpośredniej:
    1. wypełniony i podpisany formularz uwag należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Wyzwolenia 24, pok. 202, w godzinach pracy urzędu do 26 sierpnia 2021 r.
    2. bezpośrednio, umawiając się na spotkanie z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, pok. 138abc, w godzinach pracy urzędu do 26 sierpnia 2021 r.;

uwaga: wydział merytoryczny podda analizie uwagi zgłoszone wyłącznie poprzez wypełniony i podpisany formularz uwag.

Pliki do pobrania