Festiwal Jeździecki - oferta na realizację zadania publicznego
Opublikowano 09 marca 2021

Klub Jeździecki Kalinowscy Team z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Festiwal Jeździecki” , zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie do 16 marca 2021 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 9 marca 2021 r.) - może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

a) pocztą elektroniczną na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl

b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych. - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Pliki do pobrania