Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
Opublikowano 18 listopada 2020

Informacja Starosty Wałbrzyskiego o wyłożeniu do wglądu projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założeniu ewidencji budynków i lokali dla gminy Walim w obrębie ewidencyjnym Walim wraz z aktualizacją użytków gruntowych w zakresie gruntów zabudowanych.
Dokumenty dostępne będą w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20, w pokojach 58 i 59 w terminie od 7 grudnia do 29 grudnia w godzinach od 10:00 do 12:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu (74) 84-60-530 oraz (74) 84-60-531