II ustny przetarg nieograniczony - Golińsk, gm Mieroszów
Opublikowano 22 kwietnia 2021

Starosta Wałbrzyski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Golińsku gm. Mieroszów.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021r . o godz.10.00  w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, l. Wyzwolenia 22, pokój nr 230.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu do dnia 25.06.2021 r.  wadium w wysokości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) stanowiące 10% wartości nieruchomości,  na konto Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  Getin Noble Bank S.A. w Warszawie numer  58 1560 0013 2242 2159 5745 0006.

Pliki do pobrania